Фирма КАЛЕЙ ЕООД започва своята дейност през 2010година, като през годините  е доказала със своята лоялност.

Нашата  цел  е да установим  добри идълготрайни отношения със своите потребители/клиенти, изградени на базата надоверие, спазвайки принципите на законност, честност и прозрачност .

В тази връзка нашият стремеж е да запазим и защитим вашителични данни.

За тази цел изготвихме   „Политика заповерителност и защита на личните данни”, чрез която да регулирамеобработването на лични данни, предоставени от потребителите/клиентите науебсайт kalei.bg

Фирма КАЛЕЙ ЕООД, която управлява уебсайт kalei.bg, декларира, че всички личниданни, наричани по надолу , за краткост „данни“,  се считат за строгоповерителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби.

В зависимост от това, какви наши услуги използвате, събирамеследните лични данни:

Получаване  на информационен бюлетин, с цел да  сеинформирате за нашите събития, промоции, услуги и продукти, ние събираме:

Име и данни за контакт – имейл адрес  и телефон


Цели на обработката:

Информационен бюлетин и обратна връзка за нашите събития.

Получавате информационен бюлетин по имейла или телефоннообаждане за обратна връзка , които представляват търговско съобщение.

Вие можете винаги да прекратите тези търговски съобщения ,като изпратите съобщение  с ОТКАЗ на имейл office@kalei.bg или  се свържете садминистратора за защита на личните данни.

В случай, че пожелаете изтриване  и заличаване навашите данни , ние няма да използваме вашите електронни контакти докато не серегистрирате отново или изрично поискате да станете наш клиент .

Имате право по всяко време безплатно да направите възражениесрещу такава обработка. Данните за контакт са посочени в края на този документ.

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки,обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван отдружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта kalei.bg и с цел реклама на дружество.

Повече информация ще намерите в отделен раздел на този документ.


Участие на наше събитие или покупка на продукт

Ние обработваме вашите лични данни, за да осигуримкоректност при изпълнение на поетият  от нас ангажимент и с цел подобряване на нашите услуги.

Независимо от къде сте направили вашата регистрация заучастие  или  за поръчката – от  интернет страницата ни или потелефона, предоставените от вас лични данни са необходимостта за изпълнение надоговора, който възниква между нас, както и за изпълнение на правните низадължения  за издаване на  счетоводен документ, което  е правнооснование са обработване на вашите данни.

За да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси,ние съхраняваме вашите лични данни в криптирана форма.

Обработваме вашите данни, като осигуряваме защита ибезопасност на нашите системи.


Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лицаили посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнениена договора за услуга, въз основа на законен интерес, или ако предварително стедали съгласие за това.

Страните, на които могат да бъдат предоставени са третистрани, участващи в обработката на данни, с цел извършване на отчетност нафирмата, законни представители и държавни органи.

КАЛЕЙ ЕООД може да предостави лични данни на трети страни,когато има основание за това и в случаите, когато това се изисква със законили  данните са изискани от страна на правораздавателните органи иполицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление.

В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки,обработваме записите от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван отдружество, с цел осигуряване на по-добро функциониране на сайта-http://www.kalei.bg

Повече информация ще намерите в отделен раздел на този документ.


Защита на личните данни и срок на съхраняване

Ние поддържаме технически и организационни мерки срещузагуба и унищожаване на вашите данни, като сме предприели всички необходимимерки срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменениеили разпространение.

Личните данни се обработват и съхраняват за време,необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за услуга или до приключване на възникнал спор.

КАЛЕЙ ЕООД в качеството си на администратор  съхранява личните данни според правните  разпоредби  при договорни взаимоотношения  и свързани с отчетната дейности или еднократно за извършване на дадена услуга или предоставяне на  отговор на клиент.Права на субектите, предоставящи данни

Вие можете по всяко време да поискате безплатна информацияза обработката на своите лични данни.

Да изисквате отстраняване на несъответствието или извършванена поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личнитеданни.

Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личнитеданни, в този случай вашите лични данни ще бъдат заличени , ако е изтекълзаконовият срок, за който КАЛЕЙ ЕООД е задължена да ги съхранява.

Унищожаването на личните данни ще настъпи веднага, следизпълнение на поставената цел и изтичане на законовото основание.

Субектът може да ползва всичките си права, като изпратиписмено заявление(свободна форма) за исканото от него право на електронна поща:office@kalei.bg


Бисквитки

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашетопредложение за вас интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малкитекстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфон или другоустройство, което се използва от вашия уеб браузър.

Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят надва основни типа. Краткотрайните – „session cookie“ се изтриват веднага следзавършване на посещението на нашия сайт и дълготрайните, т.е. „persistentcookie“- остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докаторъчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките въввашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).

Забраняване на бисквитките

Настройката за използване на файловете на бисквитките е частот вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат поподразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдатзабранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.

Информация за браузърите и за начина на настройка напредпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на :Chrome ; FirefoxInternet ExplorerAndroidIphoneи Ipad


 Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относнонашата политика, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: гр.София,п.к.1164, ул.„Яворец“ 8, ет.1, ап.1 или чрез имеил: office@kalei.bg

Колкото повече взаимодействате с нас, толкова повеченаучаваме за вас и  това ни дава възможност да ви предлагамеперсонализирани услуги.

КАЛЕЙ ЕООД може да използва личните данни единствено и самоза целите за които са предоставени.

Политиката за поверителност и защита  за защита наличните данни влизат в сила от 25.05.2018г.