Биляна Вутова

психолог и констелатор
Биляна Вутова е психолог и констелатор. Създател на Център "Калей". Магистър по клинична и организационна психология. Сертифициран констелатор в Свободен университет "Самадева", Франция. EMDR терапевт. Консултант в Техники за Емоционална Свобода (ТЕС) към международната организация AAMET. Сертифицирана към Integral Academy, Унгария - интегрален коучинг. Биляна Вутова специализира в индивидуална и групова терапевтична работа. Създател на практики и програми за себепознание и личностно развитие от които "Аз и моето семейство", "Калейдоскоп на себепознанието", консултант в метода "Аугуста Монада". Понастоящем продължава обучението си в метода психодрама.   

Милена Милева

астролог, специалист по родова астрология
Милена Милева е признат експерт в областта на семейно-родовата астрология. Автор на множество публикации, лектор с дългогодишен опит и заклет практик. Тя е посветена на това да помага на хората да променят живота си. Създаденият от нея метод "Аугуста Монада", третиращ семейно-родовите взаимовръзки, е считан като един от най-ефективните начини за постигане на реална промяна, както в личен, така и в семейно-родов план. След успеха на книгата й "Родови благословии" с изключителен интерес се очаква и книгата посветена на метода "Аугуста Монада", която ще излезе от печат през 2019г. Създател на Център "Калей".