*За записване за събитие, в полето "Описание" запишете името на събитието. 
Ще получите отговор от нас с потвърждение.