Корените на любовта. Сила - аз и бащата

Процесите, които протичат между нас и членовете на семейството ни са ценни, важни и същевременно сложни. Всеки от нас би желал тези отношения да бъдат хармонични, да се чувстваме обичани и изпълнени с благодарност, а в следствие на което - и здрави.


В това събитие ще споделим и преживеем връзката с бащата. Неговата роля е от съществено значение за личностното развитие, за формирането на ценностната ни система и за личната ни реализация. Пълноценната връзка с бащината фигура носи усещане за увереност и силата. Ще се опитаме да разберем как начинът, по който са се случили отношенията с него влияе на личната ни реализация и самочувствие. 


По време на тази среща: 

  • Ще ви разкажем как и кога се формират отношенията с родителите

  • Ще направим практика за хармонизиране на взаимоотношенията 

  • Чрез медитация ще направим връзката с тях още по-силна


За участие в събитието е важно: 

  • Да сте сами в помещението 

  • Да си осигурите времето, в което да знаете, че няма да бъдете притеснявани 

  • Да имате достъп до устройство с камера и микрофон

 

Срещата ще се проведе в  zoom и след заплащане на таксата ще получите линк към събитието. Събитието е част от поредицата “Корените на любовта". В случай, че искате да вземете участие във всички три събития, общата сума е: 75лв.


Можете да платите чрез револют или по банков път. 


Очакваме ви!