Уикенд, посветен на родово - семейните отношения за лична сила и радост - гр. Варна

Като лидери в областта на семейно-родовите отношения и проблематиката свързана с тях, като единствените, които работят по метода „Аугуста Монада”, често сме се сблъсквали с необходимостта от практическа работа, която да доведе до осъзнаване на важни процеси, които протичат между нас и членовете на семейството ни – рождено и лично.

От тази необходимост се роди идеята за практическите модули, които нарекохме „Аз и моето семейство”. 

На 21-ви юли (събота) и 22-ри юли  (неделя) ще имате възможност да вземете участие в практики на четири теми от цикъла “Аз и моето семейство” съответно: Майката, Бащата, Партньорът и Предците. Ще работим интензивно по две теми на ден, което ще доведе като резултат във всеки един участник до хармонизиране на отношенията с членовете на неговото семейство, до личностна трансформация, себепознание и удовлетвореност.

В първия ден ще ви срещнем с една от най-важните фигури в живота на всеки един човек - майката. Връзката с нея е сред най-значимите в живота и е определяща за емоционалния ни свят. На основата на тези отношения в последствие ще формираме и всички останали. Това е и следващата тема, която ви каним да посетите - темата за Партньора. Взаимоотношенията ни с него / нея са тясно свързани с необходимостта на всяко човешко същество да дава и получава любов. Трудностите или лекотата, с които ставаме част от този обмен показват и до колко успяваме да споделим истинската си същност. 

През втория ден ще ви срещнем с темата за личната реализация и усещането за увереност. Ще работим с фигурата на бащата. Неговата роля е определяща за личностното ни развитие и за формирането на ценностната ни система. А за да получите още подкрепа и сила за всичко това, ще ви помогне и последната тема от уикенда - тази за Предците. Като продължители на своите родове е важно да имаме контакт (връзка) с всички членове на рода си, които са били тук преди нас. Благословията и закрилата на предците помага на всеки свой потомък да върви по пътя си по-леко и осъзнато с повече Любов в сърцето си.

Запишете се на практическите занимания, за да преживеете и разберете основополагащите взаимоотношения с рода и семейството, така че те да ви донесат повече спокойствие, радост и сила в живота. 


21 ви Юли - теория и практическо отработване на взаимоотношенията

Тема “Майката” от 10:00 ч. до 15:00 ч.

Тема “Партньорът” от 16:30 ч. до 18:00 ч.


22 ри Юли - теория и практическо отработване на взаимоотношенията

Тема “Бащата” от 10:00 ч. до 15:00 ч.

Тема “Предците” от 16:00 ч. до 17:30 ч.


Място на провеждане: ЗАРА - център за фамилни и системни констелации

гр. Варна, кв. Левски, ул. "д-р Желязкова" 21


Водещи: Биляна Вутова – психолог и дипломиран констелатор;

Мариана Петрова – личен коуч и водещ на цикъла “Аз и моето семейство”;


Цена: 30 лв. / участие в тема


Местата са ограничени, затова запазете своето място още сега! 


Контакти: тел: 0886473753

@: office@kalei.bg