Протокол за трансформация - работа с фигурите на майката и бащата

Процесите, които протичат между нас и членовете на семейството ни са ценни, важни и същевременно сложни. Всеки от нас би желал тези отношения да бъдат хармонични, да се чувстваме обичани и изпълнени с благодарност, а в следствие на което - и здрави.

По време на това събитие ще ви разкажем как и кога се формират отношенията с родителите, ще направим и практика, с която ще работим за приемане и проявяване на повече разбиране към тези отношения, а чрез медитация ще направим връзката с тях още по-силна.

Защо е важно за вас да изградите хармонични отношения с най-значимите фигури в живота ви? - Поради това, че връзката с майката е определяща за сътворяването на емоционалния ви свят. На тази основа в последствие ще формираме и всички останали връзки и отношения. От друга страна, ролята на бащата е от съществено значение за личностното ви развитие, за формирането на ценностната ви система и за личната ви реализация. Пълноценната връзка с бащината фигура носи усещането за увереност и силата да се справяте с предизвикателствата в живота ви.


Очакваме ви!