Обучение за водещи "Аз и моето семейство"

„Аз и моето семейство“ е цикъл от осем събития, в рамките на които участниците работят с отделни членове от тяхната семейна система. С участието си в цикъла хората работят за хармонизиране и изчистване на взаимоотношенията, освобождаване от стари модели и целят спокойствие, приемане и себепознание.

По време на обучението ще научите и усвоите:

- Законите, на които се подчинява родово-семейната динамика

- Работа с енергийното поле на рода

- Групова динамика

- Протоколите, по които се работи в цикъла

- Астрологични познания

Обучението ще се проведе в рамките на два дни и включва:

  1. Теоретична част, посветена на родово-семейната динамика.

  2. Практическа част
    - разглеждане и коментар на протоколите, по които се работи
    - запознаване с астрологичната база за работа

  3. Две интервизии преди изпитната сесия, която е планирана за месец март.

  4. Участие в затворена facebook група, в която ще могат да се задават въпроси и да дискутират теми от обучението

Дати на провеждане: 16 и 17 - ти февруари 2019 г. / от 10:00 до 17:00 ч.

След завършване на обучението ще ви бъде издаден сертификат, който ви дава правото да водите групи от цикъла „Аз и моето семейство“.


Обучението е подходящо за специалисти в помагащите професии и констелатори.


За повече информация по отношение на обучението, цени и условия ни пишете във формата за контакти.