Обучение "Аз и моето семейство"

„Аз и моето семейство“ е цикъл от осем събития, в рамките на които участниците работят с отделни членове от тяхната семейна система. С участието си в цикъла хората работят за хармонизиране и изчистване на взаимоотношенията, освобождаване от стари модели и целят спокойствие, приемане и себепознание. 

По време на обучението ще научите и усвоите: 
- Законите, на които се подчинява родово-семейната динамика 
- Работа с енергийното поле на рода 
- Групова динамика
- Протоколите, по които се работи в цикъла 
- Астрологични познания 

Обучението ще се проведе в рамките на четири дни. Предстоящите дати са 24/25/26/27 ноември. Обучението ще се проведе в малка група – до 10 човека. Обучението включва както теоретична част, така и практична. Провеждат се и две интервизии до изпитната сесия, която е планирана за месец януари. Участниците ще бъдат включени в затворена facebook група, в която ще могат да задават въпроси и да дискутират теми от обучението. 

За записване в обучението е необходимо да имате познания в сферата на фамилни и системни констелации/астрология/групова психотерапия. 

След завършване на обучението ще ви бъде издаден сертификат, който ви дава правото да водите групи от цикъла „Аз и моето семейство“. 

Обучението е подходящо за специалисти в помагащите професии. 

За повече информация по отношение на обучението, цени и условия ни пишете във формата за контакти.