Обучение "Аз и моето семейство"

„Аз и моето семейство“ е цикъл от осем събития, в рамките на които участниците работят с отделни членове от тяхната семейна система. С участието си в цикъла хората работят за хармонизиране и изчистване на взаимоотношенията, освобождаване от стари модели и целят спокойствие, приемане и себепознание. 

По време на обучението ще научите и усвоите: 
- Законите, на които се подчинява родово-семейната динамика 
- Работа с енергийното поле на рода 
- Групова динамика
- Протоколите, по които се работи в цикъла 
- Астрологични познания 

Обучението ще се проведе в рамките на три дни. Предстоящите дати са 22/23/24 септември. Обучението ще се проведе в малка група – до 6 човека. Обучението включва както теоретична част, така и практична. Обучението включва и две интервизии до изпитната сесия, която е планирана за месец октомври. Участниците ще бъдат включени в затворена facebook група, в която ще могат да задават въпроси и да дискутират теми от обучението. 

За записване в обучението е необходимо да сте преминали цикълът „Аз и моето семейство“ като участник. В случай, че искате да запишете обучението, но не сте преминали през цикъла – свържете с нас, за да ви кажем дали и при какви условия можем да ви допуснем. 

След завършване на обучението ще ви бъде издаден сертификат, който ви дава правото да водите групи от цикъла „Аз и моето семейство“. 

Обучението е подходящо за специалисти в помагащите професии. 

За повече информация по отношение на обучението, цени и условия ни пишете във формата за контакти.