Катарзисът в личните отношения

Катарзисът в семейните отношения е възможност за обновление.  В поредица от събития ще представим тази тема, която е основополагаща за Аугуста Монада, метод създаден от Милена Милева. 

Ето как тя представя темата:

"Всички говорят за това какъв дар е любовта въплътена в личните отношения между мъж и жена. Всички говорят за това как да я запазим, обогатим и надградим. Всички говорят за това колко освобождаващо е да простим грешките и да се издигнем над раните, които едни лични отношения могат да ни нанесат.

Аз няма да ви говоря за всичко това!

Аз ще ви разкрия красотата на болката, смисълът на провала в една връзка, силата скрита в катарзиса преживян в личните отношения.

Ще ви дам един различен поглед върху Любовта. Любовта е свобода, и всеки от нас заслужава да я преживее без страхове, оправдания, усещане за вина или обреченост.

В тъмнината от провала на личните отношения има и друго. Очаквам ви да погледнем от една различни гледна точка на тази тема на 31.10 от 19:00ч. в Център "Калей""