Кабала - Източник на светлина

Кабала, което в превод означава „получаване”, е система от древни познания, които разбулват тайните на Вселената, дават отговори на много от въпросите ни, посочват решения на повечето от проблемите, които срещаме в живота си. 

Хилядолетия тези познания са оставали недостъпни за обикновените хора. Кабалистичното познание, обаче е живо знание. Знание с изключителна практична приложимост и полза, която би могъл да има всеки, който си направи труда да се увери в неговата правота. 

Противно на всички очаквания за тази цел не са необходими специални познания. Гениалността на Кабалистичното духовно познание се крие в това, че то е „достъпно” за всеки човек на тази земя, без значение от неговата религиозна, расова или друга принадлежност. 

Осъзнаването, усвояването и най-вече прилагането на тези знания водят до живот, в който радостта, щастието, любовта и Светлината са неизменно присъстващи. 

В специално подготвеният семинар ще научите: 
- Принципните кабалистични разбирания за природата на човека и света, в който живеем; 
- Характеристиката на най-значимия проблем, пред който всички стоим и причината за недоволството, което изпълва душите ни; 
- В какво се състой смисълът на живота според кабалистични разбирания; 
- Кой е истинският ни Противник и каква е неговата „стратегия”?; 
- Как да спечелим „играта” наречена Живот и как да се превърнем в творци на собствената си съдба? 

Ще направим и кратко въведение в теорията на реактивността, както и запознаване с основни принципи на законът „Тикун” или така наречената "съпротива в действие". 

Водещ: Милена Милева – специалист по семейна астрология, създател на „Аугуста Монада”, автор на книгата "Родови благословии".