Хармонични отношения

В месеца на партньорствата ще разгледаме и темата за хармоничните отношения. Партньорите са наше огледало. Уроците, които те ни дават са много ценни и често предизвикателни. Кой e подходът, който дава свобода, хармония в отношенията и реален резултат? Към нас се обръщат родители, загубили връзката с децата си, партньори изгубили хармонията помежду си. Във взаимоотношенията в личното ни семейство се крие огромен ресурс, който понякога остава неразкрит. Много от симптомите било то телесни или поведенчески за сигнал от системата, че тя страда.


Какво е в основата на взаимоотношенията в семейството?

Кои са основните закони, духовни и психологически, на които се подчиняват връзките между хората?

Как да постигнем хармония в отношенията с значимите ни хора?


Ще разгледаме всички въпроси и ще ви дадем насоки за по-хармонични и щастливи взаимоотношения с вашите деца, партньори, родители.


Очакваме ви!