Децата през слънчевите знаци

„Децата не са книжки за оцветяване. Не ги изпълвайте с любимите си цветове” - Халед Хосейни

Никой не е подготвен напълно за предизвикателството да бъде родител. Едно от най-важните неща е да подкрепим детето и да го насочим по пътя на неговото развитие, да му осигурим различни възможности и да му дадем емоционална подкрепа.

Всички деца ли са едни и същи? Със сигурност, не. Всяко дете има своите различни потребности и желания. В това събитие няма да ви учим как да сте по-добри родители или да ви даваме насоки за отглеждане на подрастващите. В това събитие ще ви помогнем да разберете по-добре децата си. 

Ако темата е интересна за вас ще ви очакваме на 13-ти Юни когато през познанието на астрологията ще разгледаме по-добре индивидуалните нужди на децата.