Център “Калей‘ се ражда през 2010г., но идеята за него живее в сърцата на екипа от дълго време. Името на центъра идва от първата част на думата “Калейдоскоп” и в това ние влагаме смисъла на многообразието, важността на нюансите и различните, многоцветни възприятия. Такъв е и “Калей‘ - пъстър, с широк регистър от дейности и услуги, но и с фокус - към човека, рода и семейството. Като търсещи хора, нашата мечта беше за място където всеки нещотърсач да може да намери ползата за самия себе си. Представяхме си място, в което човекът е най-важен и където личностното развитие и доброто качество на живот са на почит. Общност, в която всеки може да опознава себе си, да се развива и да бъде това, което душата и сърцето му копнеят да покажат на Света. Място, което си обещахме да бъде винаги в полза на хората и чийто фокус е личностното развитие. С тази мисия, преди 8 години поставихме началото и тя е водеща за нас и до днес.

Център “Калей” e създаден да помогнe на всеки търсещ и стремящ се към промяна човек, да опознае и развие себе си. Ние с отговорност, професионализъм и радост заставаме до всеки и го подкрепяме в стремежа му да подобри отношенията, кариерата, здравето си и като цяло своя живот към по-добро. Ако вие сте такъв човек и  смятате, че сте създатели на живота си и искате да преминете през него с по-голяма осъзнатост, бихме искали да ви приветстваме с добре дошли на вашето място - Център “Калей”.  

ЕКИП

Биляна Вутова 
психолог и констелатор


Биляна Вутова е психолог и констелатор. Създател на Център "Калей". 

Магистър по клинична и организационна психология. Сертифициран констелатор в Свободен университет "Самадева", Франция. EMDR терапевт. Медиатор. Консултант в Техники за Емоционална Свобода (ТЕС) към международната организация AAMET. Сертифицирана към Integral Academy, Унгария - интегрален коучинг. 

Биляна Вутова специализира в индивидуална и групова терапевтична работа. Създател на практики и програми за себепознание и личностно развитие от които "Аз и моето семейство", "Калейдоскоп на себепознанието", консултант в метода "Аугуста Монада". Понастоящем продължава обучението си в метода психодрама към ИПИГП "Бернхард Ахтерберг".

Милена Милева 

създател на "Аугуста Монада"Милена Милева е автор на множество публикации, лектор  с дългогодишен опит и заклет практик. Тя е посветена на това да помага на хората да променят живота си. Създаденият от нея метод "Аугуста Монада", третиращ семейно-родовите взаимовръзки, е считан като един от най-ефективните начини за постигане на реална промяна, както в личен, така и в семейно-родов план. След успеха на книгата й "Родови благословии" с изключителен интерес се очаква и книгата посветена на метода "Аугуста Монада", която ще излезе от печат през 2020г. Създател на Център "Калей". 


Мариана Кутова 
психолог


Бакалавър и магистър по психология в магистърска програма "Клинична психология-психоаналитична перспектива" към Нов Български Университет. Специализира когнитивно-поведенческа терапия към БАКПТ и психодрама към ИПИГП "Бернхард Ахтерберг". Проведен стаж по въведение в клиничната психология, психодиагностика и психологическо консултиране към МБАЛ по неврология и психиатрия "Свети Наум". Преминала е курс по приложение на когнитивно-поведенческа терапия при лица зависими от психо-активни вещества към Център за социална работа „ Феникс“. 


Петя Андреева     

Фамилен консултант           


Бакалавър по психология и магистър в "Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) към СУ "Св. Климент Охридски". Специализирала семейно и брачно консултиране към ИПИГП "Бернхард Ахтерберг". Професионалният й опит е свързан с консултиране и терапия на двойки, както и подкрепа на родители и семейства.